Battrang CeramicBat Trang Ceramic

Thứ Tư, 21 / 2 / 2018

đã thông báo với Bộ Công Thương

Thống kê

Số lần truy cập: 1293584

Số người online: 103


Vườn hoa lan

Lọ hoa men kết tinh

Lọ tỏi men kết tinh

Lọ tỏi men kết tinh

Mã: BTLH22 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ tỏi men kết tinh

Lọ hoa Bát Tràng, lọ tỏi với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ tỏi men kết tinh

Vò tròn màu huyết dụ

Vò tròn màu huyết dụ

Mã: BTLH21 | Giá: 139,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò tròn màu huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, vò tròn với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò tròn màu huyết dụ

Lọ hoa ly huyết dụ

Lọ hoa ly huyết dụ

Mã: BTLH20 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa ly huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa ly với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa ly huyết dụ

Lọ miệng loe

Lọ miệng loe

Mã: BTLH19 | Giá: 90,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ miệng loe

Lọ hoa Bát Tràng, lọ miệng loe với men kết tinh trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ miệng loe

Lọ hoa màu vàng

Lọ hoa màu vàng

Mã: BTLH18 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa màu vàng

Lọ hoa Bát Tràng với men kết tinh màu vàng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa màu vàng

Lọ hoa màu lam

Lọ hoa màu lam

Mã: BTLH17 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa màu lam

Lọ hoa Bát Tràng với men kết tinh màu xanh lam, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa màu lam

Lọ hoa màu tối

Lọ hoa màu tối

Mã: BTLH16 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa màu tối

Lọ hoa Bát Tràng với men kết tinh sẫm màu cho sản phẩm có vẻ đẹp chiều sâu, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa màu tối

Vò tròn miệng rộng

Vò tròn miệng rộng

Mã: BTLH15 | Giá: 139,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Vò tròn miệng rộng

Lọ hoa Bát Tràng, vò tròn với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Vò tròn miệng rộng

Lọ hoa túm huyết dụ

Lọ hoa túm huyết dụ

Mã: BTLH14 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa túm huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ túm với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa túm huyết dụ

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa vuông vặn

Mã: BTLH13 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vuông vặn với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa vuông vặn

Lọ hoa vặn

Lọ hoa vặn

Mã: BTLH12 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa vặn

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vặn với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa vặn

Lọ hoa vát miệng

Lọ hoa vát miệng

Mã: BTLH11 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa vát miệng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ vát miệng với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa vát miệng

Lọ hoa ly

Lọ hoa ly

Mã: BTLH10 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hoa ly

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hoa ly với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hoa ly

Lọ hình gốc tre

Lọ hình gốc tre

Mã: BTLH09 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ hình gốc tre

Lọ hoa Bát Tràng, lọ hình gốc tre với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ hình gốc tre

Lọ Bom huyết dụ

Lọ Bom huyết dụ

Mã: BTLH08 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ Bom huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Bom với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ Bom huyết dụ

Lọ Bom màu trắng

Lọ Bom màu trắng

Mã: BTLH07 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ Bom màu trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Bom với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ Bom màu trắng

Lọ cuốn thứ màu trắng

Lọ cuốn thứ màu trắng

Mã: BTLH06 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ cuốn thứ màu trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Cuốn thư với men kết tinh màu trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ cuốn thứ màu trắng

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

Mã: BTLH05 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Cuốn thu với men kết tinh màu huyết dụ, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ cuốn thứ màu huyết dụ

lọ Bom màu cam

lọ Bom màu cam

Mã: BTLH04 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

lọ Bom màu cam

Men kết tinh là một thể loại men vô cùng độc đáo. Nó là sự kết tinh của men và đất. Phản ứng hóa học xảy ra ở nhiệt độ 1300 độ C tạo ra chất kết tủa dưới dạng những bông hoa tròn hoàn toàn tự nhiên với nhiều màu sắc lóng lánh như vỏ trai vỏ ốc trong sơn mài. Điều thú vị, mỗi một chiếc lọ có 1 loại hoa khác nhau, hàng vạn chiếc lọ không có một cái nào giống nhau.

lọ Bom màu cam

Lọ Bương trắng

Lọ Bương trắng

Mã: BTLH01 | Giá: 129,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ Bương trắng

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Bương với men kết tinh trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ Bương trắng

Lọ lộc bình

Lọ lộc bình

Mã: BTLH02 | Giá: 149,000vnđ

Chi tiếtĐặt mua

Lọ lộc bình

Lọ hoa Bát Tràng, lọ Lộc Bình với men kết tinh trắng, cho bạn một sản phẩm đẹp và lạ mắt, một sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Một món quà ý nghĩa cho người thân của bạn.

Lọ lộc bình

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Hiếu
Mr Hiếu
0968 591 3400912 566 29804 668 07 969

info@BattrangCeramic.net

Tin tức

Ba ông Phúc - Lộc - Thọ
Ba ông Phúc - Lộc - ThọHiện nay, từ thành thị đến nông thôn, ở đâu ta cũng gặp các cụ Phúc, Lộc, Thọ. Các cụ thường ...

Trúc Lâm Thất Hiền - Rừng Trúc Và Bảy Ông HiềnTrúc Lâm Thất Hiền - Rừng Trúc Và Bảy Ông Hiền

Tích kết cỏ ngậm vảnhTích kết cỏ ngậm vảnh

Câu cá Lã VọngCâu cá Lã Vọng

Bát tiên vượt biểnBát tiên vượt biển

Cá chép vượt vũ môn hóa rồng - Vượt vũ Long mônCá chép vượt vũ môn hóa rồng - Vượt vũ Long môn

Album

Liên kết web

Đệm ấm, Chăn đệm lông cừu Gốm sứ Bát Tràng chăn điện, chăn sưởi Teknos Bể bơi phao cho bé Đệm hơi Intex Amera v100 Túi hút chân không Bể bơi bơm hơi Cây giống đại học nông nghiệp I Intex Việt Nam Công nghệ diệt mối

Tắt Quảng Cáo [X]
Kyoryo Nhật Bản