0912.232.050
Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm Gốm sứ Bát Tràng chúng tôi cung cấp đúng chủng loại và yêu cầu của quý khách!

Do đặc điểm là sản xuất Thủ công mỹ nghệ nên các sản phẩm luôn có sự sai khác không thể giống nhau 100% và cũng không thể hoàn hảo 100% như sản xuất trên các dây truyền công nghiệp. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm đúng chủng loại như yêu cầu của quý khách, khi quý khách mua luôn có giấy bán hàng gửi kèm theo.

Việc đổi trả chỉ có thể thực hiện trước khi sản phẩm chưa được mang ra khỏi cửa hàng, sau khi sản phẩm mang ra khỏi cửa hàng thì chúng tôi không nhận trở lại.

Việc bảo hành sản phẩm chúng tôi sẽ luôn bảo đảm về chất lượng, đặc điểm cũng như chủng loại sản phẩm mà quý khách hàng đã đặt nếu có sự sai khác chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong trường hợp sản phẩm bị vỡ hỏng do quý khách sử dụng sản phẩm sẽ không được bảo hành.

Trong trường hợp sản phẩm bị vỡ do quá trình vận chuyển thì sản phẩm sẽ được bên vận chuyển đền bù.