0912.232.050
Tin tức

Tin tức

BA ÔNG PHÚC - LỘC - THỌ

BA ÔNG PHÚC - LỘC - THỌ
Hiện nay, từ thành thị đến nông thôn, ở đâu ta cũng gặp các cụ Phúc, Lộc, Thọ. Các cụ thường được đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng khách, trên nóc tủ chè, có nhà còn làm cả bàn thờ rõ đẹp để thờ ba cụ cầu mong được phúc, được lộc, được thọ. Người sang thì có cả ba cụ bằng gốm Tàu rõ to, rõ đẹp. Người tầm tầm thì bằng gỗ pơ-mu hoặc sứ Bát Tràng...

Trúc Lâm Thất Hiền - Rừng Trúc Và Bảy Ông Hiền

Trúc Lâm Thất Hiền - Rừng Trúc Và Bảy Ông Hiền
Trúc Lâm Thất Hiền là thành ngữ dùng để chỉ bảy người hiền sinh sống vào khoảng cuối đời nhà Ngụy, đầu nhà Tấn ở bên Tàu ngày xưa, vào thời gian giữa những năm 200 - 300 sau Tây Lịch. Bảy người hiền đó là các ông: Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung, Nguyễn Hàm

Tích kết cỏ ngậm vảnh

Tích kết cỏ ngậm vảnh
Ngụy Khỏa đi đánh tướng nhà Tần là Đỗ Hồi trên đồng cỏ xanh. Tự nhiên Đỗ Hồi vướng chân vào cỏ và ngã xuống, bị Ngụy Khỏa đâm chết. Đêm hôm ấy Ngụy Khỏa nằm chiêm bao thấy cha của người vợ lẽ Ngụy Thù hiện đến và nói: Tôi cám ơn ông đã không chôn sống con gái tôi, cho nên đã kết cỏ quấn quanh chân Đỗ Hồi cho nó ngã

Câu cá Lã Vọng

Câu cá Lã Vọng
Khương Thượng là người ở Đông Hải. Tổ tiên ông từng làm chức Tứ nhạc giúp vua Hạ Vũ trị thủy có công. Sử ký xác định tổ tiên ông được phong ở đất Lã vào khoảng thời vua Thuấn đến thời nhà Hạ, do đó lấy Lã làm họ. Ông còn được dân gian và các nhà nghiên cứu lịch sử gọi bằng nhiều tên khác như: Khương Thái Công, Thái Công Vọng, Lã Vọng

Bát tiên vượt biển

Bát tiên vượt biển
Bát tiên vượt biển, bát tiên đăng hải hay tám vị tiên vượt biển là điển tích cổ, nội dung của điển tích này thì chưa hẳn nhiều người đã biết, tám vị tiên gồm những ai, nguồn gốc chuyện là như thế nào, dưới đây là bài viết chúng tôi sưu tầm được giải thích rõ một phần nào về điển tích này.

Cá chép vượt vũ môn hóa rồng - Vượt vũ Long môn

Cá chép vượt vũ môn hóa rồng - Vượt vũ Long môn
Cá chép vào thi, gió thổi ào ào, mây kéo đầy trời, cá chép nhảy liền qua 3 đợt sóng. Muôn loài hô vang, phấn khích. Nhưng cá chép vẫn không hóa thành rồng. Cá chép không biết nguyên cớ là làm sao, bèn tìm Tiên để hỏi. Tiên bảo: do ngươi ngậm viên ngọc quý trong miệng nên mới không thể hóa rồng.